Advokátska kancelária SP & R s.r.o. poskytuje svoje služby, tak aby potreby klientov boli zabezpečené komplexne . V rámci svojich služieb je naša kancelária zameraná na poskytovanie právnych služieb v oblasti:

Obchodného práva
zakladanie spoločností, registrácia zmien, likvidácia spoločností, zmeny právnej formy, vedenie komplexnej právnej agendy pre obchodné spoločnosti, fúzie, akvizície, právny audit – due diligence, vymáhanie pohľadávok, obchodné spory

Občianskeho práva
zmluvná agenda, prevody vlastníckych práv, dedičské právo, rodinné právo, občiansko–právne spory

Správneho práva
zastupovanie v správnom konaní pred správnymi orgánmi, živnostenské úrady, stavebné úrady, životné prostredie, hospodárska súťaž, ochrana osobných údajov, sporová agenda – správne súdnictvo

Pracovného práva
pracovné zmluvy, pracovné poriadky, pracovno - právne spory

Práva duševného vlastníctva
licenčné zmluvy, autorské zmluvy
sk
en
es
SP & R s.r.o.
advokátska kancelária

Maróthyho 6
811 06 Bratislava

t: 02/5441 5658
f: 02/5464 6202

e-mail:
rippe@spr.sk
© 2014 SP & R s.r.o. | Dizajn a realizácia: © 2014 BofoStudio | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS